top of page

  Algemene voorwaarden

1. Foto's en video gemaakt door Mattia Swinnen Photography kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, blog en           sociale media (facebook, instagram,...). Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

2. De boeking van een fotoreportage bij Mattia Swinnen Photography is definitief na het betalen van een voorschot en                         ondertekenen van een contract. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd                       wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

 

3. Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, wordt een andere fotograaf gezocht die een                               gelijkaardige stijl hanteert. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden, wordt het voorschot                       terugbetaald.

4. Een fotoreportage van Mattia Swinnen Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan                     auteursrechten. De foto's blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage koopt de klant het           recht om de foto's te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële             doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

 

5.  Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf             vastgelegd worden.

bottom of page